บี.พี.เอส เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส

Demo Image

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.เอส เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส รับซ่อมบำรุงสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ

►งานในระบบขนส่งน้ำมัน จัดเก็บน้ำมัน (ถังน้ำมันใต้ดิน ถังน้ำมันเหนือพื้นดิน) ระบบส่งจ่ายน้ำมันจากถึงใต้ดิน จ่ายไปยังรถยนต์ โดยแยกเป็นงานท่อรับน้ำมัน ถังน้ำมัน ท่อระบายไอน้ำมัน (ท่อหายใจ VENT) ท่อจ่ายน้ำมัน ปั๊มตู้จ่ายน้ำมัน สายจ่ายน้ำมัน
►งานในระบบตัวอาคาร งานประปา สุขาภิบาล และไฟฟ้า
►งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทุกชนิดภายในสถานี้บริการ เช่น ปั๊มลม ถึงลม ที่เติมลม ปั๊มน้ำ ถึงเก็บน้ำ ถึงน้ำสูง ถังน้ำใต้ดิน ถึงเติมน้ำมัน GEAR ถังอัดจารบี และอุปกรณ์ต่างๆ

นโยบาย

Demo Image

นโยบาย:

♦ดำเนินงานโดยให้ความสำคัญของความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อดเป็นอันดับหนึ่ง
♦ดำเนินงานด้วยคุณภาพ จนเป้นที่พอใจของลูกค้าด้วยราคาที่เหมาะสม ตามที่ได้ตกลงกันไว้
♦รับประกันผลงานทุกงานที่เราทำ

งานด้านบุคลากร

แผนผังการบริหารงาน 
แสดงแผนผังการบริหารงานบุคลากรของห้างหุ้นส่วนจำกัด เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส

อบรมดับเพลิงเบื้องต้น 
ให้ความสำคัญของความปลอดภัยเป็นอันดับ 1 โดยให้ความสำคัญกับบุคคลที่จะปฏิบัติงานที่สถานีที่ทำงานจะต้องมีความปลอดภัยมากที่สุด

สัปดาห์ความปลอดภัย 
การบริหารงานด้านพนักงาน จัดให้มีการประชุมสัมมนาอยู่เสนอๆ

ซักซ้อมแผนฉุกเฉิน 
จัดให้มีการซักซ้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่จากเกิดขึ้นได้ 

ตรวจสุขภาพ 
มีการตรวจสุขภาพร่างกายของพนักงานอยู่เสมอ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้พนักงานอยู่ห่างจาก ยาเสพติด
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image