บี.พี.เอส เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส

Demo Image

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.เอส เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส รับซ่อมบำรุงสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ

►งานในระบบขนส่งน้ำมัน จัดเก็บน้ำมัน (ถังน้ำมันใต้ดิน ถังน้ำมันเหนือพื้นดิน) ระบบส่งจ่ายน้ำมันจากถึงใต้ดิน จ่ายไปยังรถยนต์ โดยแยกเป็นงานท่อรับน้ำมัน ถังน้ำมัน ท่อระบายไอน้ำมัน (ท่อหายใจ VENT) ท่อจ่ายน้ำมัน ปั๊มตู้จ่ายน้ำมัน สายจ่ายน้ำมัน
►งานในระบบตัวอาคาร งานประปา สุขาภิบาล และไฟฟ้า
►งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทุกชนิดภายในสถานี้บริการ เช่น ปั๊มลม ถึงลม ที่เติมลม ปั๊มน้ำ ถึงเก็บน้ำ ถึงน้ำสูง ถังน้ำใต้ดิน ถึงเติมน้ำมัน GEAR ถังอัดจารบี และอุปกรณ์ต่างๆ

นโยบาย

Demo Image

นโยบาย:

♦ดำเนินงานโดยให้ความสำคัญของความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อดเป็นอันดับหนึ่ง
♦ดำเนินงานด้วยคุณภาพ จนเป้นที่พอใจของลูกค้าด้วยราคาที่เหมาะสม ตามที่ได้ตกลงกันไว้
♦รับประกันผลงานทุกงานที่เราทำ

ราคาของงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.เอส. เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส ได้จัดทำราคางานมาตรฐาน ของแต่ละงานไว้และจะเสนอราคาพร้อมแจ้งขอบเขตงานให้ทราบก่อนการทำงานทุกครั้งตามราคามาตรฐาน ไม่มีการคิดเพิ่มจากที่ตกลงกันไว้

  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image