บี.พี.เอส เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส

Demo Image

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.เอส เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส รับซ่อมบำรุงสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ

►งานในระบบขนส่งน้ำมัน จัดเก็บน้ำมัน (ถังน้ำมันใต้ดิน ถังน้ำมันเหนือพื้นดิน) ระบบส่งจ่ายน้ำมันจากถึงใต้ดิน จ่ายไปยังรถยนต์ โดยแยกเป็นงานท่อรับน้ำมัน ถังน้ำมัน ท่อระบายไอน้ำมัน (ท่อหายใจ VENT) ท่อจ่ายน้ำมัน ปั๊มตู